Avantaje si dezavantaje

Saci cu nisip SACI  HIDROSTOP
Necesitǎ arii mari de depozitare şi genereazǎ poluare Necesitǎ un spaƫiu de stocare de 10 ori mai mic şi nu genereazǎ poluare. Costurile de depozitare sunt reduse.
Intȃrzieri operaƫionale importante Intȃrzieri operaƫionale reduse
Costuri financiare indirecte mari Costuri financiare indirecte nesemnificative
Nisipul poate fi refolosit dupǎ reciclare De unicǎ folosinƫǎ
Drenarea nu este posibilǎ Drenarea este posibilǎ
Necesitǎ cantitǎƫi considerabile de nisip, cu impact asupra mediului Practic nu este nevoie de nici un fel de ȋntreƫinere şi nici de inspecƫie
Construirea barajelelor, digurilor necesitǎ o lungǎ perioada de timp, nefiind posibilǎ construirea acestora ȋn timp real

Necesitǎ resurse umane considerabile, maşini şi utilaje ȋn procesul de umplere, transportare şi depozitare

Datorita greutǎƫii mici, sacii se pot manipula uşor, chiar de oameni ȋn vȃrstǎ sau de copii, realizarea barajului este rapidǎ. Construirea barajelor , digurilor se face in timp real, doi oameni putȃnd construi un baraj de cca. 50 m cu efort redus ȋn timp scurt.

Pot fi utilizaƫi pentru devierea cursurilor de apǎ, consolidarea digurilor permanente, canalelor, fȃntȃnilor, subsolurilor, intrǎrilor in locuinte: uşi, ferestre, etc

In stare umedǎ sunt grei şi dificil de transportat Este posibilǎ intervenƫia rapidǎ cu elicopterul, o cutie cu 50 de saci cȃntarind doar 24 kg
In timpul calamitǎƫilor sacii trebuie ȋntȃi uscaƫi şi apoi transportaƫi, nisipul  infestat fiind ȋmprǎştiat de vȃnt şi constituind un factor de ȋmbolnǎvire a comunitǎƫilor

 

 

Sacii sunt impermeabili 100%, atȃt timp cȃt sunt ȋn contact cu apa,nepermiƫȃnd hidrocarburilor, altor substante chimice periculoase ce provin din spǎlarea solului sǎ treacǎ digul de protecƫie

Pot fi folosiƫi de cǎtre armatǎ, instituƫii publice, ȋn industria extractivǎ şi chimicǎ, radinarii, protecƫia batalurilor, a staƫiilor de benzinǎ, etc.