Despre noi

S.C. TERMO INSTAL IND este o societate cu capital integral privat , parte din grupul de firme S.C TIGRIS SL, cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul construcţiilor, barajelor şi conductelor de apă.

Societatea noastrǎ deƫine un  sistem de management integrat al calităţii în conformitate cu cele mai moderne şi exigente standarde în domeniu: ISO 9001, 14001 şi 18001.

Personalul nostru are experienƫa  pieƫei de profil din ƫarǎ, fiind apt sǎ abordeze şi sǎ soluƫioneze ȋn timp şi ȋn conditii de calitate  situaƫii cu grad ridicat de complexitate din domeniul protecƫiei contra dezastrelor naturale (inundaƫii, incendii),  al construcƫiilor sau agriculturii.

Vǎ oferim o gamǎ largǎ de produse, dintre care principalele sunt:

  • motopompe de mare capacitate, submersibile şi de suprafaƫǎ, utile pentru evacuarea apei in caz de inundaƫii, precum şi pentru irigaƫii sau desecǎri.
  • saci cu materiale higroscopice, autoelevabile la contactul cu apa, utili de asemenea pentru a limita efectele catastrofelor naturale cum sunt inundaƫiile
  • electrocompresoare, generatoare de curent, aparate de sudurǎ.