Saci HIDROSTOP

Floods Hit Germany: Magdeburg

SACII HIDROSTOP continand materiale autoelevabile la contact cu apa reprezintǎ un mijloc  simplu şi eficient de a diminua efectele inundaƫiilor şi deversǎrilor de ape necontrolate

Aceasta metodǎ este folositǎ  cu succes pe scarǎ largǎ ȋn Olanda, Italia sau Franƫa.

Este introdusǎ de asemenea la punctul 9 din Anexa 12 a Normativului de dotare cu materiale şi mijloace de  apǎrare împotriva inundaţiilor,gheţurilor şi de combatere  a efectelor poluărilor accidentale (tabelul din pag. 57 a Normativului).

In România a fost testatǎ cu succes de cǎtre Centrul Naƫional de Perfecƫionare a Pregǎtirii pentru Managementul Situaƫiilor de Urgenƫǎ – Ciolpani, cȃt şi ȋn cadrul urmǎtoarelor unitǎƫi teritoriale ale IGSU: GIURGIU, Neamƫ, Bacǎu, Vrancea, Gorj.

De asemenea a primit aviz favorabil din partea ANIF.

Sintetizǎm mai jos avantajele folosirii acestui inovator tip de saci:

  • datoritǎ greutǎƫii mici, sacii pot fi manipulaƫi uşor de oameni ȋn vȃrstǎ, chiar şi de copii
  • construirea barajelor, digurilor se face ȋn timp real, doi oameni putȃnd construi un baraj de cca. 50m cu efort redus, ȋn timp scurt
  • 100% etanşi, nu doar filtreazǎ apa, ci o reƫin
  • necesitǎ un spaƫiu de stocare de 10 ori mai mic şi nu genereazǎ poluare
  • dupǎ utilizare ca protecƫie anti-inundaƫii pot fi ditruşi acolo unde au fost folosiƫi, deoarece polimerul gelatinos din interiorul sacului se poate recicla  ȋn vederea producerii de compost  ȋn amestec cu pamȃnt, utilizabil ȋn: agriculturǎ, totodatǎ avȃnd rol de umidificator al solului, cu duratǎ de cca o lunǎ.