Studiu comparativ

Saci cu nisip SACI  HIDROSTOP
Este necesarǎ multǎ manoperǎ pentru descǎrcarea şi aranjarea pe locaƫie a sacilor Este necesarǎ foarte puƫinǎ manoperǎ
Realizarea unui dig prin stivuirea sacilor necesitǎ personal calificat Datoritǎ formei tip „caramidǎ” a sacilor realizarea construcƫiilor dorite este extrem de uşoarǎ
Odata ce este introdus ȋn apǎ sacul nu este etanş, ci doar filtreazǎ apa, nu o absoarbe Intotdeauna etanş, polimerul absoarbe apa
In momentul in care nu mai sunt necesari sacii trebuie transportaƫi ȋn arii de depozitare Pot fi ditruşi acolo unde au fost folosiƫi